bilgibazarı

İdeologiya

Şans və ya bəxt. Bəzi insanlar şanssız olduğundan şikayət edərkən, bir qrup insanlarsa uğur qazanmağını...
Mübarizə və ya şöhrətpərəstlik. Bunlar arasında bir baxıma böyük fərq olsa da, bir başqa bucaq...
İnsanı xoşbəxt edəbiləcək bir sıra səbəblər var. Əksər insanlar bu səbəbləri yeni paltar almaq, mobil...
Dalai Lama və yaxud da Dalay Lama Tibetin dini ruhani lideri anlamına gəlir. Bu ad...
Maoçuluq və ya maoizm çinli dövlət və siyasət adamı Mao Çe-Tunqun Marksist-Leninist nəzəriyyəyə Çin şərtlərinə...
Prototip hər hansı bir fikrin, ideanın ya da bir varlığın ilk halıdır və fikrin təməlini,...
  Tamamilə azad olmaq üçün bir kimsənin tamamilə fərqində olması lazımdır, çünki bizim əsarətimizin kökləri...
Əslində bizdə sevgi hissi yoxdu; həssaslıq var, duyğusallıq, seksuallıq var; sevgi hissi olduğunu zənn etdiyimiz...
Bertran Rassel (1872 – 1970), ingilis riyaziyyatçı, filosof və ictimai xadim, “məntiqi atomizm” konsepsiyasının, “deskripsiya...
Doğruluğu və gerçəkliyi tək tərəfli olaraq, yalnız hadisələrin nəticələri əsasında dəyərləndirən və onlara yalnız ortaya qoyduğu...