bilgibazarı

Adların mənası

P hərfi Rəqəm dəyəri: 7 Planet: Venus Element: Su P hərfinin numerologiyada dəyəri 7 olub...
Sözsüz ki, ad insan üçün oduqca önəmlidir. Hərkəs adının onu utandıracaq mənalar ifadə etməməsini istər....
A B C Ç D E Ə F G H İ J K Q L...
Müasir həyatda məşhur olan bir çox markalar var ki, hər gün onların bir neçəsinin adını...
Çox adam S.O.S.-un (Save Our Ship) gəmimizi qurtarın, (Save Our Soul) ruhumuzu qurtarın və ya...
Ad Cins Mənşə Məna Zümrüd Qadın Azərbaycan Dəyərli, qiymətli Zərifə Qadın Ərəb Zərif, incə hərəkət...
Ad Cins Mənşə Məna Yadigar Kişi Fars Yada salan, xatırlayan Yalçın Kişi Azərbaycan İgid, üsyançı...
Ad Cins Mənşə Məna Xalid Kişi Ərəb Ölməz, əbədi Xalidə Qadın Azərbaycan Gözəl, qəşəng Xalıq...
Ad Cins Mənşə Məna Vahab Kişi Fars Bəxş edən, pay verən, səxavətli Vahid Kişi Fars...
Ad Cins Mənşə Məna Üzeyir Kişi Ərəb Nadir, qiymətli, əziz Übgük Qadın Naməlum Şanapipik; hop-hop...
Ad Cins Mənşə Məna Ucal Kişi Azərbaycan Ucalmaq, yüksəlmək Ulduz Qadın Azərbaycan Ulduz, Səma cismi...
Ad Cins Mənşə Məna Tahir Kişi Ərəb Təmiz, günahsız Taleh Kişi Fars İnsan taleyi Talıb...
Ad Cins Mənşə Məna Şaban Kişi Ərəb Dərə, dağ yolu Şahbaz Kişi Fars Üstün, birinci...
Ad Cins Mənşə Məna Sabina Qadın Latın Qədim Italiya mədəniyyətinin nəticəsidir, Sabin tayfası Sabir Kişi...
Ad Cins Mənşə Məna Rafat Kişi Ərəb Ağıllı, dərrakəli Rafiq Kişi Ərəb Yoldaş, dost, xoşxasiyyət...
Ad Cins Mənşə Məna Pakizə Qadın Fars Təmiz, pak Paşa Kişi Fars Padşah Pervin Qadın...
Ad Cins Mənşə Məna Özbək Kişi Azərbaycan İgid, qəhrəman, mərd  Ömər         Kişi...
Ad Cins Mənşə Məna Oksana Qadın Russia Allah təfdən bəyənilmiş Omar Kişi Ərəb Uzun ömülrlü...
12