bilgibazarı

İnsan Saçları Nə Üçün Ağarar?

İnsan saçlarının nə üçün ağardığı ətrafında yəqin ki, düşünmüsünüz. Bir çoxumuz bunun nəticəsində ruh düşkünlüyü yaşayarkən, bəzilərimiz isə, bioloji qanunauyğulnuq olaraq gördüyümüz bu hadisəni o qədər də dərd etmərik. Əlbəttə əsasən bioloji faktorlarla sıx əlaqəli olan saç ağarmalarının bir sıra fərqli səbəbləri də mövcuddur. Bunlar həddən artıq stress, yetərli qidalanmama, hava kirliliyi, kalisium və D, C vitaminləri çatışmazlığı, siqater çəkmə, spirtli içki istifadə etmə, B12 vitamini çatışmazlığı kimi səbəblərdən də ortaya çıxar. Bəhsolunan səbəblər insan saçlarının vaxtından əvvəl ağarmasına şərait yaradır və sizin bioloji yaşınızdan daha yaşlı görünməyinizə səbəb olar.

Bəs şaçlarımızın ağ görünməsinə səbəb olan şey nədir.?

İnsan saçları içi boş boru şəklindədir və bu borunun içi melanin adlanan maddədən ibarətdir. Hətta doğulmamışdan öncə var olmağa başlayan bu maddə yaş artdıqca azalmağa başlar. Nəticədə saçımıza tünd rəngi verən bu maddə miqdarı azaldıqca saçlar öz təbii rənginə qayıdar. Digər bir sözlə, insan saçları əslində ağ (rəngsiz) dir və ona rəng verən melanin maddəsidir. Yəni, tünd qara, qəhvərəngli və ya sarı saçlar melaninlə zəngindir. Ortayaşlı insanlarda müşahidə edilən boz rəng isə əslində boz deyil, bu seyrək aralarla səpələnmiş qara və ağ saçların qarışımıdır.

Eyni zamanda şaçların vaxtından əvvəl ağarması genetika ilə də bağlıdır və bu ata, ana, hətta baba, nənədən də keçmiş ola bilər. Bununla bərabər erkən yaşlarda saç ağarması B12 vitamini əksikliyindən də ortaya çıxa bilər. Bu vitam qanda gərəkdiyi qədər olmazsa hətta 20 yaşlarında olan birinin 70-80% ağarmış saçlarını görmək mümkündür. Bir digər səbəb isə, tibbi olaraq Poliosis adlanan xəstəlikdir. Bu xəstəliyin daşıyıcısı insanlarda topa-topa halda saç ağarmaları müşahidə edilir. Səbəbi isə, bədənimizin səhvliklə melanin ifraz edən hüceyrələrin bəzilərini məhv etməsidir ki, bu da həmin bölgələrdə saç ağarmasını qaçınılmaz edər.Top-topa saç ağarmaları anadangəlmə olaraq da müşühidə edilir.

Həm bioloji, həm də xarici təsirlərdən dolayı ağaran insan saçlarının bir gecə içində tamamı ilə ağarması elmi cəhətdən qəbul edilən deyil. Ancaq, bunun bir neçə həftə ərzində tədirici olaraq gerçəkləşməsi memkender. 30 yaşına çatmış bir insanın saçlarının tamamı ilə ağarması 10-20 il zaman alar.

Qaynaq: mavikadin